Γαλανόπουλος Κ. Βασίλειος  
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 10 Μαρτίου 1968
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος (2 παιδιά)
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Τρίπολη, Αρκαδίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Φαιδριάδων 65, 113 64, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL etelgr@gmail.com